انجام خدمات فناورانه مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساختمان پایدار

مهندسی سازمانی

خدمات پیاده سازی و مهندسی سازمانی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی و مدیریت یکپارچه ساخت

خدمات طراحی، نظارت، برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساخت براساس مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان چیست؟

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM[1]) یک فرآیند مبتنی بر مدل 3-D هوشمند است که از طریق شفاف سازی و ابزارهای متعدد به کمک معماران، مهندسین و متخصصان ساخت و ساز خواهد آمد تا به  برنامه ریزی، طراحی، ساخت و مدیریت ساختمانها و زیرساخت های کارآمدتر دست پیدا نمایند.

این مدل سه بعدی شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز در کل چرخه حیات پروژه می باشد. از طرفی با برنامه نویسی ها و قابلیت های اتوماسیون های رایانه ای بسیاری از روند ها را تسریع بخشیده و دقت بالاتری را شامل می شود. از جمله این اتوماسیون های رایانه ای می توان موارد ذیل را نام برد:

 • یافتن خودکار برخورد ها
 • متره و برآورد خودکار و آنی
 • نمایش مراحل ساخت به وسیله انیمیشن های زمان محور
 • همکاری همه عوامل پروژه بر یک مدل واحد
 • تکمیل و ثبت تمام مستندات در یک فایل
 • آنالیز خودکار نور و انرژی
 • آنالیز اتوماتیک محیط زیست و تولید کربن
 • استفاده از محیط سه بعدی با جزئیات 100 درصد واقعی

[1] Building Information Modeling

نمونه کارها

نمونه های پیاده سازی شده واقعی در مراحل مختلف ساخت

مدلسازی اطلاعات با سطوح بالا توسعه گرافیکی و غیر گرافیکی

مدیریت استراتژیک BIM اکنون بیشتر از هر زمان دیگری برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای اطلاعات در هریک از مراحل پروژه نیاز می­باشد. یک چالش برای مدیران، تعیین میزان مناسبی از اطلاعات است که مقدار آن برای ذی­نفعان مختلف پروژه متفاوت، و بسته به نقش آن­ها تعیین می­شود.

در ادامه، دستورالعمل های خاص هر سطح آمده است.

نحوه و روند همکاری

 • دریافت سند EIR

  این سند توسط شرکت توسعه فناوری بایابیم تدوین و جهت تکمیل به کارفرمای محترم ارائه می گردد.

  سند استراتژیک EIR (Employer’s Information Requirement) سندی  اطلاعاتی جهت دریافت نیاز های اصلی کارفرما در راستای پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه ها- سازمان  با بیشترین بازگشت سرمایه می باشد. این سند به واسطه نبود شناخت کافی در کارفرمایان محترم، بدون بهره گیری از مطالب تخصصی و حتی آشنایی کافی با فرآیند BIM(Building Information Modeling/Management) به صورت انحصاری توسط تیم بابیم تدوین شده است.

 • جلسات Kick of Meeting

  پس تکمیل سند فوق جلساتی در راستای افزایش شفافیت از اطلاعاتی که در سند EIR تکمیل شده و رفع ابهامات طرفین از این سند برگزار خواهد شد.

 • ارائه سندBEP و BIP

  BEP(BIM Execution Plan) برنامه اجرائی سازی بیم در پروژه

  BIP(BIM Implementation Plan) برنامه پیاده  سازی بیم در سازمان

  اسناد فوق توسط شرکت توسعه فناوری بایابیم  تدوین و به کارفرمایان محترم ارائه میگردد.  این سند در جهت شناخت اقلام قابل تحویل، زمانبندی، هزینه و نحوه پیاده سازی در پروژه و سازمان هدف براساس فرآیند های استاندارد یرای دریافت بیشترین بازگشت سرمایه مطابق سند EIR (اطلاعات تکمیل شده و نیاز های کارفرمای محترم) می باشد.

 • جلسات BWM

  BIM Workshop Meeting

  جلسات بررسی BEP و BIP جهت ارائه بهترین روش مطرحه و توضیح نحوه دریافت مزایای بیم در سازمان هدف توسط شرکت توسعه فناوری بایابیم می باشد.

ابعاد توسعه و مدیریت یکپارچه ساخت براساس BIM

مدل سه بعدی با جزئیات کامل سازه، معماری، تأسیسات مکانیکال و الکتریکال

مدل سه بعدی دارای اطلاعات تمامی دیسیپلین ها3D

متره و برآورد اتوماتیک پروژه بر حسب Unit Price و قیمت واقعی

متره و برآورد دقیقSchedule

نرم افزار مدیریت یکپارچه پروژه تحت فضای ابری و کاملاً داخلی

نرم افزار مدیریت یکپارچهPMIS

اتصال زمانبندی پروژه به مدل سه بعدی جهت تشخیص توالی ساخت

مدل بعد چهارم4D

اتصال بودجه پروژه به مدل سه بعدی

مدل پنج بعدی5D
بررسی پایداری پروژه6D

سامانه های تعمیر و نگهداشت ساختمانی

مدیریت نگهداشت7D

مدیریت در لحظه Just in Time

مدیریت ساخت و ساز نابLEAN