LOD

1) LOD 100

این سطح در اصل مطالعه­ی حجمی از تمام پروژه برای تعیین مساحت، ارتفاع، حجم، موقعیت و جهت آن می­باشد و به طور کلی از نظر محتوی هر چیز واقعی از پروژه، جز حجم را در نظر نمی­گیرد. این مرحله در واقع معادل با طراحی مفهومی می­باشد.

این سطح از جزئیات معمولاً برای برنامه ریزی­های اولیه، مطالعات امکان سنجی و تخمین هزینه های اولیه مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع اطلاعات اضافی غیر از اندازه­های ساختمان که نشان دهنده مساحت، حجم و شکل کلی می باشد در دسترس نیست و با این که اجزای مدل ممکن است به صورت گرافیکی نشان داده شوند اما نیازهای LOD 200 را تأمین نمی­کنند.

2) LOD 200

اجزای مدل در این سطح علاوه بر نمایش گرافیکی به عنوان بخش­ها، المان­ها و قطعات خاص با مقادیر، اندازه، شکل، جهت و موقعیت تقریبی تعریف شده­اند. در مواردی ممکن است اندازه­های واقعی مشخص شوند و در برخی موارد نشوند. هم­چنین تخمین هزینه با توجه به مساحت، حجم و تعداد اجزای تعریف شده قابل محاسبه می­باشد. این سطح معادل با طراحی شماتیک می­باشد. دیوارها، سقف­ها، کف­ها، طبقات و بازشوها می­توانند در این سطح اضافه شوند اما ممکن است شامل مصالح دقیق یا قطعات واقعی نباشند؛ مثلاً بازشوهای دیوارها یا سقف­ها به این عنوان مشخص شده­اند اما الزاماً پنجره، در یا نورگیر بودنشان تعریف نشده است. اجزای BIM در این سطح در واقع نماینده و نشانه­ای از اجزای واقعی می­باشند.

3) LOD 300

اجزای مدل علاوه بر نمایش گرافیکی به عنوان بخش­ها، عناصر و قطعات خاص با مقادیر اندازه، شکل، جهت و موقعیت دقیق تعریف شده­اند. اجزای این سطح از نظر تعداد، اندازه، شکل، مکان و جهت دقیق­تر هستند. با این که ممکن است شامل اطلاعات دقیق قطعات نباشند اما اضافه کردن جزئیات مشخص براساس عملکرد اجزا و اطلاعات ضروری برای تهیه­ی اسناد ساخت در این سطح شروع می شود.

اجزا باید شامل اطلاعات کافی برای انجام تحلیل­های دقیق­تر باشند. بیشتر کار توسعه­ی BIM در محدوده LOD 300 انجام می­گردد. اجزای این مدل برای تهیه نقشه­های ساخت مناسب می­باشند؛ این سطح معادل با طراحی جزئیات می­باشد.

4) LOD 400

در این سطح علاوه بر ویژگی­های LOD 300 اجزا دارای اطلاعات، اتصالات، نصب و برپاسازی می­باشند. اجزا باید به اندازه کافی برای تهیه اسناد ساخت و انجام تحلیل­های جزیی دقیق باشند و شامل اطلاعات هزینه­ای دقیق باشند. تفاوت اصلی LOD 300 و LOD 400 در مقدار اطلاعات افزوده شده به اجزا است. در نتیجه این سطح برای نصب و اتصال قطعات مناسب است و معادل با مرحله­ی ساخت و طراحی نقشه­های اجرایی می­باشد.

5) LOD 500

آخرین سطح، پروژه را همان­طور که ساخته شده است نشان می­دهد. این مدل برای بهره­برداری و نگهداری مناسب است. این سطح، اجزای ساخته شده را همانند شرایط چون ساخت نشان می­دهد و می­تواند یک نمایش دیجیتالی کاملاً دقیق از اجزا باشد. اضافه کردن جزئیات بیشتر منجر به دقت بیشتر برای گرفتن تصمیمات بهتر در طول طراحی و ساخت می­شود. هم چنین، افزایش بهره­وری BIM در فازهای بهره­برداری و نگهداری را تسریع می­بخشد .

تعریفکامل شده
اختصار
میزان گسترش اطلاعات پروژه
Level of Development
LOD
میزان گسترش اطلاعات گرافیکی پروژه
Level of Detail
lod
میزان گسترش اطلاعات گرافیکی پروژه
Level of Detail
loi