خدمات مربوط به طراحی بر پایه مدلسازی اطلاعات ساختمان

مجموعه بایابیم با توجه به وجود مهندسان خوشنام و صاحب سبک در عرصه طراحی پایه و تفضیلی  در تمامی دیسیپلین­ها آماده همکاری با کارفرمایان محترم در پروژه های ابنیه ،راه و شهرسازی می باشد.

سر فصل انجام خدمات مطالعات اولیه،طراحی پایه و طراحی تفضیلی  بر پایه مدلسازی اطلاعات ساختمان:

 • مطالعات و بررسیهای مقدماتی
 • تهیه و تنظیم مقررات مرجع
 • بررسی ویژگیهای محیطی
 • خدمات ویژه مطالعاتی
 • تعیین محدودیتها و الزامات طراحی و اجرا
 • برنامه فیزیکی طرح
 • تهیه فهرست اقدامات جنبی مورد نیاز (انجام آزمایشهای فنی)
 • تهیه طرح واره Schematic Design))
 • تهیه طرح پایه
 • گسترش طرح (Design Development)
 • طراحی تفصیلی(Detail Design) در دیسیپلین های معماری سازه برق و مکانیک