۰۲
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان انتخاب نرم افزار ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

انتخاب نرم افزار ها

برای شروع لازم است نرم افزارهایی تحت این متد انتخاب شوند و پس از انتخاب باید شروع به کار شود.

در ابتدا لیست نرم افزار هایی که از طرف NBS  به عنوان نرم افزار های قابل قبول در این متد هست قرار میگیرد.

این نرم افزار ها هرکدام پیچیدگی و مزایا و معایب خود را دارا می باشند.

اما با توجه به وسعت کار مدل سازی مطالعه موردی نرم افزار اتودسک پیشنهاد می شود

تا در تمامی سطح های BIM توان استفاده بدون مشکل و هماهنگ تر را دشته باشیم.

نرم افزار سه بعدی سازی مورد استفاده برای مدلسازی سه بعدی هندسی انتخابی نرم افزار Autodesk Revit می باشد.

این نرم افزار با قابلیت بالا و سرعت مناسب توان تبدیل یک مدل دو بعدی به سه بعدی را دارا می باشد.

این نرم افزار با خاصیت شی گرایی خاص نصبت به نرم افزار دیگر شرکت اتودسک در ارجهیت می باشد.

نرم افزار Autodesk Autocad با تجربه بالا و قدرت بسیار مفید و سریع می باشد

اما Autodesk Revit با شی گرا تر کردن خود در حوزه مدل سازی اطلاعات ساختمان جایگاه مناسب تری بافته است.

Hand over Construction plans with yellow helmet and drawing tools on blueprints

 مدل سازی سه بعدی

تبدیل مدل دو بعدی به سه بعدی با انتخاب تمامی پارامتر های شی گرا برای ایجاد محیطی

با قدرت اطلاعات گیری کار بسیار پیچیده ای می باشد.

برای این امر باید سطوح مختلفی از طراحی یک پروژه را دانست. برای شروع باید یک طراحی پایه از جسم را انجام داد

تا به کمک آن و سرعت بالای این کار هم شکلی کلی از پروژه برای اعضای پروژه به نمایش در آورد و هم سرعت قیمت دهی را بالا برد.

این طراحی پایه بعد از تأیید و تفکر کافی به سمت طراحی تفیلی پیش می رود.

طراحی تفضیل زمان بیشتری به خود اختصاص می دهد. این زمان با توجه به نیاز مدیریت می شود و سطح طراحی جزئیات را مشخص می کند.

در این مدل سازی طراحی تا سطح مناسبی افزایش یافت

و مدلسازی سه بعدی انجام شد. باید دانست که این زمان طراحی تفضیلی زمانی بیشتر است

از طراحی دوبعدی اما در ازای آن سرعت بالاتر در اجرا هزینه دو باره کاری های اجرا را به شدت کاهش می دهد.